Pomiń nawigację

Komunikaty

16.04.2024

Ścieżka SMART - aktualizacja Regulaminu wyboru projektów - zmiana terminu zakończenia oceny

Uprzejmie informujemy, że 16 kwietnia 2024 r. została wprowadzona zmiana w dokumentacji naboru nr 2 w ramach Ścieżki SMART.

W § 1 ust. 8 Regulaminu wyboru projektów zmieniono termin na przeprowadzenie oceny wszystkich projektów złożonych w naborze na 306 dni (było 153 dni) od zakończenia naboru, zaś w § 7 ust. 2 ustalono przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez PARP na 313 dni (było 160 dni) od zakończenia naboru. Wydłużenie wskazanych terminów było konieczne z uwagi na znaczną liczbę wniosków, które wpłynęły w naborze nr FENG.01.01-IP.02-002/23 zakończonym 15 listopada 2023 r. Ocena tak znacznej liczby wniosków w zakreślonym pierwotnie terminie nie była możliwa.

Zmieniona wersja Regulaminu wyboru projektów została umieszczona w zakładce „Dokumenty” i obowiązuje od 16 kwietnia 2024 r.