Pomiń nawigację

Komunikaty

11.04.2024

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji listy ocenionych projektów po rozstrzygnięciu protestów do 29 marca 2024 r. Aktualizacja dotyczy umieszczenia 8 projektów na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej.

Listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie po aktualizacji znajdują się w zakładce „Wyniki i archiwum”