Pomiń nawigację

Komunikaty

22.02.2023

Ścieżka SMART - aktualizacja dokumentacji konkursowej

Informujemy że 22 lutego 20223 r. zostały wprowadzone zmiany w następujących dokumentach konkursowych:

  1. Regulamin Wyboru Projektów – w art. 9 ust. 1 pkt 10 wskazano jako prawidłowe odwołanie do art. 6b ust. 3 pkt 1-2 ustawy o PARP.
  2. Wzór umowy o dofinansowanie - w art. 3a ust. 1 pkt 2) został uzupełniony zapis w przypisie nr 26 wskazujący, jaka część dotacji warunkowej będzie podlegała zwrotowi a jaka będzie bezzwrotna w podziale na wielkość przedsiębiorstwa: duże przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 30%, część zwrotna: 70%; średnie przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 40%, część zwrotna: 60%; mikro i małe przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 50%, część zwrotna: 50%.
  3. Przewodnik kwalifikowalności wydatków – w zakresie kategorii wydatków wskazanych w pozycjach 4.3.2; 5.3.2; 6.3.2; 7.3.2 oraz 7.3.22 dodano warunek, że zwiększony limit 15% kosztów kwalifikowanych w przypadku zakupu gruntów i nieruchomości zabudowanych na terenach opuszczonych i poprzemysłowych dotyczy tylko małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmienione wersje zostały umieszczone w zakładce „Dokumenty” i obowiązują od 22 lutego 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w powyżej wskazanym miejscu od dnia uruchomienia naboru tj. 21 lutego 2023 r został również udostępniony ostateczny wzór wniosku o dofinansowanie oraz Instrukcja wypełniania wniosku.