Pomiń nawigację

Komunikaty

08.02.2024

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 02.25 FENG Promocja marki innowacyjnych MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje o wynikach oceny spełnienia kryteriów przez projekty złożone w ramach pierwszego naboru wniosków FENG.02.25-IP.02-001/23 w działaniu „Promocja marki innowacyjnych MŚP” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

Do dofinansowania zostały wybrane projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 136 projektów. Lista jest dostępna na stronie działania w sekcji „Wyniki i Archiwum".

Zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.