Pomiń nawigację

Komunikaty

19.03.2024

Zmiana w dokumentacji Działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – I Etap

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze w ramach działania FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji do kwoty 26 986 606,00 PLN.

W związku z powyższym zmianie uległy postanowienia Regulaminu wyboru projektów w § 1 ust. 9. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze, została zwiększona przy zastosowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców i umożliwia rekomendowanie do dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych projektów.

Zmieniona wersja Regulaminu wyboru projektów została umieszczona w zakładce „Dokumenty” i obowiązuje od 15 marca 2024 r.

Dodatkowo informujemy, że w zakładce „Dodatkowe dokumenty” została zamieszczona Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu wraz z wzorami dokumentów do Umowy o dofinansowanie.