Pomiń nawigację

Komunikaty

14.02.2024

Zmiana terminu zakończenia oceny - Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP - etap 1; Aktualizacja regulaminu wyboru projektów

Informujemy, że 8 lutego 2024 r. została zatwierdzona zmiana Regulaminu wyboru projektów dla działania FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

W § 1 ust. 8 Regulaminu wyboru projektów ustalono termin na przeprowadzenie oceny na 90 dni (było 60), zaś w § 7 ust. 1 ustalono termin zatwierdzenia wyników oceny przez PARP na 100 dni (było 70). Wydłużenie wskazanych terminów było konieczne z uwagi na znaczną liczbę wniosków, które wpłynęły w naborze nr FEPW.01.03-IP.01-001/23 zakończonym 19 grudnia 2023 r.

 

Zmieniona wersja Regulaminu wyboru projektów została umieszczona w zakładce „Dokumenty” i obowiązuje od 8 lutego 2024 r.