Pomiń nawigację

Komunikaty

05.12.2023

Gospodarka obiegu zamkniętego w MŚP - etap 1 - zmiany w dokumentacji

Informujemy, że w dokumentacji Działania 1.3 FEPW Gospodarka obiegu zamkniętego w MŚP - etap I wprowadzono zmiany. 

Zmiany w Umowie o dofinansowanie wynikają z dostosowania dokumentów do potrzeb przedsiębiorców, którzy chcą aby model był przygotowywany również przez podmioty zagraniczne, które mają doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów związanych z GOZ.

Zmiany w Regulaminie wyboru projektów dotyczą możliwości wezwania wnioskodawcy do zmian we wniosku po panelu, jeśli zaistnieje sytuacja dostosowania wniosku do zapisów Instrukcji albo uspójnienia informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo doprecyzowano definicję panelu ekspertów w Słowniczku.

Zmiany obowiązują od 4.12.2023r.