Pomiń nawigację

Komunikaty

09.10.2023

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – zmiana dokumentacji

Informujemy, że w dokumentacji Działania 1.3 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP wprowadzono zmiany.

Zmiany dotyczą Regulaminu Wyboru Projektów i polegają na wprowadzeniu zasady podpisywania umowy o dofinansowanie w Systemie informatycznym SL2021.

Zmiany dotyczą Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w części Harmonogram rzeczowo – finansowy i polegają na wypełnieniu pól samodzielnie, bez danych automatycznych. Natomiast zmiana we wniosku o dofinansowanie polega na doprecyzowaniu wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju”.

W zakładce „Dokumenty” została opublikowana zmieniona wersja ww. dokumentu.

Zmiany obowiązują od 6 października 2023 r.