Pomiń nawigację

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Cel finansowania:

Uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.

 • 1 lutego 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 1 lutego 2023

  Start składania wniosków

 • 31 stycznia 2027

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

6 600 euro

Miejsce realizacji projektu

Zagranica

Zasięg terytorialny projektu

Polska i zagranica

Dla kogo

MŚP

Szczegóły dofinansowania

logo Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Co zyskasz uczestnicząc w projekcie?

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji
 • doskonalenie umiejętności językowych


Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 6 miesięcy. 

Co zyskasz uczestnicząc w projekcie?
Kto może wziąć udział w programie?

Kto może wziąć udział w programie?

 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie. 

 

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

6 600 euro

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór ciągły do wyczerpania funduszy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie jest jedyną instytucją w Polsce wdrażającą Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Na europejskiej stronie programu znajduje się lista adresowa instytucji pośredniczących.

Terminy zgłoszeń

Start:

1.02.2023

Zakończenie:

31.01.2027

Dokumenty

FAQ

Na stronie europejskiej stronie programu publikowane są najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami - strona w języku angielskim: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=6

Wsparcie finansowe zostanie wypłacone w ratach, na warunkach opisanych we wzorze umowy w § 4.

Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Potencjalne korzyści dla przedsiębiorców goszczących obejmują możliwość:

 • współpracy z energicznym i zmotywowanym nowym przedsiębiorcą, który wniesie innowacyjne poglądy, nowe umiejętności i wiedzę do biznesu przedsiębiorcy goszczącego;
 • poznania rynków zagranicznych, poszerzenia możliwości biznesowych i zaangażowania się w działalność transgraniczną;
 • współdziałania z przedsiębiorcami z innych krajów europejskich, możliwość stania się częścią dynamicznej europejskiej sieci biznesowej przedsiębiorców odnoszących sukcesy;
 • zwiększenia potencjału wzrostu firmy poprzez nawiązanie partnerstwa biznesowego z nowym przedsiębiorcą z innego kraju europejskiego;
 • skorzystania z pomocy profesjonalnych organizacji pośredniczących, które pomagają w poszukiwaniu odpowiedniego partnera biznesowego do wymiany;
 • zwiększenia widoczności i prestiżu swojej firmy (np. poprzez wywiady w mediach).

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców to europejski program wymiany dla przedsiębiorców.

Zapewnia praktyczną i finansową pomoc dla nowo powstałych lub przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą spędzić jakiś czas za granicą u przedsiębiorcy przyjmującego. Dzięki programowi nowi lub przyszli przedsiębiorcy zdobywają odpowiednie umiejętności do zarządzania małym lub średnim przedsiębiorstwem, a doświadczeni przedsiębiorcy zyskują świeże perspektywy i możliwości współpracy międzynarodowej.

Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, lepsze możliwości tworzenia sieci kontaktów w całej Europie oraz nowe relacje handlowe dla europejskich przedsiębiorstw.

Zgłoszenie i udział w programie są bezpłatne. Nie są wymagane żadne opłaty za aplikację lub uczestnictwo. Nowi Przedsiębiorcy uczestniczący w wymianie otrzymują wsparcie wypłacane w miesięcznych ratach. Jego wysokość zależy od kraju, w którym będą gościć.

 • Ułatwienie wymiany biznesowej pomiędzy nowymi i doświadczonymi przedsiębiorcami;
 • Nawet sześciomiesięczne szkolenie w miejscu pracy umożliwiające pomyślne rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy na temat przeszkód i wyzwań przy zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw;
 • Zwiększanie dostępu do rynku i identyfikowanie potencjalnych partnerów dla nowych i założonych przedsiębiorstw w innych krajach europejskich;
 • Tworzenie sieci kontaktów poprzez korzystanie z wiedzy i doświadczeń z innych krajów europejskich.

W programie mogą wziąć udział początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założeniu własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat. Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest dofinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się jak być przedsiębiorcą od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia finansowego Młody Przedsiębiorca przedkłada IPMP oświadczenie o:

 • spełnianiu przesłanek Młodego Przedsiębiorcy wskazanych w § 21 ust. 2 Rozporządzenia,
 • braku przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu

Przygotuj niezbędne dokumenty

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów)

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Poczekaj na ocenę projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Po pozytywnej ocenie podpisz umowę

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Dodatkowe dokumenty
Podpisywanie umowy