Pomiń nawigację

22 lutego 2024 r.

Kult pracy odchodzi do lamusa! Czy zastąpi go quiet quitting?

Quiet quitting, czyli „ciche odchodzenie”, to trend na rynku pracy, który na przekór nazwie nie oznacza rezygnacji z zatrudnienia, tylko wykonywanie minimum obowiązków. Wiąże się z brakiem emocjonalnego przywiązania do organizacji, traktowaniem pracy wyłącznie jako źródła zarobków, służącego do samorealizacji w życiu prywatnym. To zjawisko dostrzegalne zwłaszcza wśród młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy – czy można mu przeciwdziałać?

Odmawianie nadgodzin, brak zgody na wykonywanie zadań spoza zakresu obowiązków, nieintegrowanie się z kolegami z biura, milcząca postawa podczas spotkań – to tylko niektóre wyróżniki tzw. cichego odchodzenia. Osoby przyjmujące taką zasadę w miejscu pracy robią dokładnie tyle, ile formalnie wymaga umowa łącząca je z pracodawcą. Warto tutaj zaznaczyć, że mimo dynamicznego rozwoju technologii (w tym AI) tym, co decyduje o konkurencyjnej przewadze na rynku, nadal jest kapitał ludzki. 

Trend zza Oceanu

Trend tzw. cichego odchodzenia przybył do Europy i Polski na fali amerykańskiego zjawiska great resignation (wielka rezygnacja). To termin, który określa przemiany na tamtejszym rynku pracy, zaobserwowane w następstwie pracy zdalnej upowszechnionej w czasie szalejącej pandemii koronawirusa. W drugiej połowie 2021 roku okazało się, że z pracy zrezygnowało ponad 20 milionów Amerykanów. 

W Polsce nie doszło do rozpowszechnienia „wielkiej rezygnacji” na szeroką skalę z kilku przyczyn. Polska gospodarka była nieprzygotowana na tak wielkie zmiany w obliczu pandemii, rosnącej inflacji i wojny toczącej się na Ukrainie. Pracownicy skupiali się raczej na stabilności niż wymarzonych warunkach pracy czy kuszących benefitach. Optymizm osób poszukujących nowej pracy spadł, a pracownicy stali się zarówno mniej skłonni do rezygnacji, jak i mniej chętni do ponadprzeciętnego angażowania się w sprawy firmy.

Trend quiet quitting po pandemii przyczynił się jednak do wprowadzenia w wielu firmach nowych standardów, podniesienia warunków pracy i świadomości budowania rzetelnej marki.

Zmiana priorytetów

Wraz ze zmieniającym się światem i wprowadzaniem nowych technologii pracownicy mają inne oczekiwania i priorytety w swoim życiu. Istotna dla tego procesu była pandemia koronawirusa, która przyczyniła się do rewolucji w zakresie kultury pracy. Możliwość wyboru między pracą zdalną a stacjonarną obecnie jest dla nas jednym z ważniejszych czynników decydujących o zatrudnieniu. Powszechnie też wiadomo, że lojalność pracownika wobec pracodawcy zanika, a kult pracy wypycha idea work-life balance.

Według raportu Klubu Dyrektorek i Dyrektorów PR (KDPR)[1] zrealizowanego we współpracy z Kantar Polska pracownicy na pierwszym miejscu stawiają równowagę między pracą a życiem prywatnym (73%) i wzrost wynagrodzenia (71 proc.). Zaraz po tym na prowadzenie mocno wysuwa się aspekt reputacji firmy – współcześnie pracownicy świadomie wybierają pracodawcę i przyglądają się jego działalności. Kluczowa jest dla nich działalność w zgodzie z własnymi wartościami i wizerunek organizacji na rynku.

Pracownicy znacznie częściej niż do tej pory deklarują, że odmówiliby awansu lub wzięcia na siebie dodatkowych obowiązków, wiedząc, że to mogłoby zaszkodzić ich życiu prywatnemu i planom pozazawodowym.

Wzmocnić zaangażowanie pracownika

To, czy trend quiet quitting na dobre wejdzie do polskich przedsiębiorstw, w dużej mierze zależy od nich samych. Przemiany na rynku pracy sprzyjają pracownikom, a przedsiębiorcy muszą wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Firmy, które nie przywiązują wagi do kultury organizacyjnej i są osadzone w przestarzałych i nieefektywnych modelach zarządzania, rzeczywiście mogą mieć z tym problem. Przedsiębiorstwa, które chcą mieć w swoich szeregach zmotywowanych i utalentowanych ludzi, w pierwszej kolejności muszą o nich zadbać – nie ma innej drogi.

Potwierdza to również raport opracowany przez PARP pn. „Trendy kształtujące polskie branże i kompetencje przyszłości. Perspektywa 17 branż”. Z zawartej w nim analizy wynika, że nieodzowne jest projektowanie pozytywnych doświadczeń pracownika, by wzmocnić jego zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Istotnym wymiarem, w którym uwidacznia się to zjawisko, jest dbanie o szeroko pojęty wellbeing (dobrostan) pracowników. Zrównoważony rozwój, zmiany demograficzne czy niski poziom bezrobocia wymuszają na pracodawcach zwiększenie rywalizacji o pracowników. Proces ten nasila słabnące przywiązanie do miejsca zatrudnienia oraz ogólna zmiana postaw wobec pracy.

We wspomnianym raporcie czytamy, że dotychczas stosowane motywatory w postaci np. premii są coraz mniej skuteczne. Kluczowe staje się budowanie lojalności pracowników z wykorzystaniem procesu projektowania ich pozytywnych doświadczeń: dbanie o rozwój pracowników, zapewnienie elastyczności pracy i równowagi między sferą zawodową a prywatną.

Podnieś motywację z Akademią PARP!

Odpowiedzią na upowszechniający się quiet quitting na polskim rynku pracy jest jedno z licznych szkoleń dostępnych w Akademii PARP pn. „Motywowanie pracowników”.

Kurs zawiera praktyczne porady i wskazówki dla osób, które chcą zadbać zarówno o rozwój własny, jak i swoich pracowników. W zakres tematyczny szkolenia wchodzi m.in. prezentacja skutecznych metod motywowania pracowników, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu czy efektywna komunikacja jako narzędzie służące podnoszeniu motywacji. Jednym z istotniejszych punktów programu szkolenia jest proces budowania zaangażowania w działania firmy.

Autorką kursu jest Katarzyna Latek-Olaszek – coach ICC, trener zarządzania, doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego. Ostatnio była gościem rozmowy, w której został poruszony temat motywowania pracowników w kontekście badań naukowych, trendów i potrzeby wynikających ze zmian organizacyjnych w firmach i nowych generacji pokoleniowych wchodzących na rynek pracy. Film szkoleniowy powstał w ramach projektu Centrum Rozwoju MŚP i dostępny jest tutaj.

Akademia PARP to portal z bezpłatnymi kursami e-learningowymi obejmujący szeroko pojęte obszary marketingu, zarządzania, kompetencji, prawa i finansów. Obecnie w ofercie Akademii PARP znajduje się 68 kursów online, dostępnych tutaj

[1] https://zfpr.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAPORT_POSTAWY_PRACOWNICZE_-POST-COVID_KDPR_2023.pdf

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 22.02.2024 14:46
Poprawiono: 22.02.2024 13:46
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: